About Me

My photo
SS3/98, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

5 Ogos: Laporan Pengurangan Air Di Sekolah

Langkah Penjimatan Air Di Tandas Sekolah Sri Permata

Satu botol 500ml yang diisikan dengan air dimasukkan ke dalam tangki simbah.

Aras air tangki simbah menjadi lebih tinggi, dan ini dapat menjimatkan 500ml atau ½ liter air setiap anda 'flush' selepas gunakan tandas. (sumber:http://www.dbku.gov.my/recycle.htm)

Apabila botol diambil keluar, air akan mula mengalir ke dalam tangki simbah. Ini menunjukkan bahawa botol air 500ml memberi kesan kepada tahap air.

Anggaran 6 tandas di sekolah yang digunakan sebanyak 30 kali sehari oleh kira-kira 1400 orang pelajar, sekolah dapat mengurangkan penggunaan air sebanyak - 6x30x500ml=90000ml sehari.

"Berdikit-dikit ... lama-lama menjadi bukit"

dilaporkan oleh:
Pn Chong Shu Fong
Our Main Challenge: Saving Mother Earth Through Garbage Enzyme